Wykonywanie instalacji elektrycznych

- kompleksowa budowa nowych instalacji
- modernizacja istniejących
- naprawa lub wymiana instalacji na nowe
- montaż wyłączników i gniazd 

Naprawa oraz konserwacja urządzeń elektrycznych

- naprawa i wymiana tablic rozdzielczych
- wymiana gniazd bezpiecznikowych, styczników i osprzętu elektrycznego 

Naprawa oraz konserwacja urządzeń oświetleniowych

- montaż oświetlenia wewnątrz i na zewnątrz budynków
- usuwanie awarii, wymiana lub naprawa oświetlenia